Forum - Serwis i naprawa konsol PS3 PS4 XBOX360 XBOXONE

Full Version: Recovery Menu
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
W tym "poradniku" dowiesz się jak krok po kroku wejść do reconvery menu w PS3. Zaczynajmy:1. Jeżeli twoja konsola jest uruchomiona wyłącz ją.2. Przytrzymaj przycisk zasilania. Konsola powinna się włączyć i wyłączyć.3. Gdy wykonasz krok 2 i konsola będzie wyłączona, ponownie przytrzymaj przycisk zasilania. 4. Po usłyszeniu dwóch sygnałów zwolnij palec z przycisku.Po poprawnym wykonaniu tych czynności na ekranie pojawi się reconvery menu:
UWAGA!Zgodnie z ustawą Dz.U.1994 Nr 24 poz.83 o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabraniam kategorycznie na kopiowanie w/w poradnika bez mojej pisemnej zgody. Każda próba kopiowania, udostępniania zakończy się skierowaniem sprawy do odpowiedniego organu rządowego
.