Forum - Serwis i naprawa konsol PS3 PS4 XBOX360 XBOXONE

Full Version: Przywrócenie ustawień domyślnych
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Aby przywrócić ustawienia domyślne (fabryczne) w naszej konsoli należy wejść do . Gdy już to zrobimy na ekranie pojawi się nam:
Nas interesuje tylko opcja 2, czyli "Przywróć ustawienia domyślne". Zatwierdzamy ją klikając X.Gdy już to zrobimy zostaniemy zapytani, czy na pewno chcemy przywrócić ustawienia domyślne:
Wybieramy "TAK" i ponownie klikamy X na padzie.
Po tych czynnościach ustawienia domyślne zostaną przywrócone. Będziemy musieli ponownie ustawić strefę czasową, godzinę i datę...Konta użytkowników, zapisy z gier, trofea i wszystkie dane z dysku zostaną zachowane.
UWAGA!Zgodnie z ustawą Dz.U.1994 Nr 24 poz.83 o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabraniam kategorycznie na kopiowanie w/w poradnika bez mojej pisemnej zgody. Każda próba kopiowania, udostępniania zakończy się skierowaniem sprawy do odpowiedniego organu rządowego
.