Forum - Serwis i naprawa konsol PS3 PS4 XBOX360 XBOXONE

Full Version: Łączenie PC z PS3 za pomocą kabla skrosowanego.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Do bezpośredniego połączenia PC z PS3 konieczne jest posiadanie kabla skrosowanego!
Na początku musimy skonfigurować kartę sieciową w naszym komputerze. Przechodzimy do:
Start->Panel Sterowania->Połączenia sieciowe
Należy edytować nasze połączenie. Klikamy: PPM->WłaściwościNastępnie wybieramy:Protokół internetowy(TCP/IP)Po zaznaczeniu dajemy "Właściwości".Tak powinno wyglądać poprawnie skonfigurowane połączenie:
Adres IP: 192.168.0.2Maska podsieci: 255.255.255.0Resztę zostawiamy bez zmian.
Teraz nadszedł czas na konfigurację ustawień konsoli. Przechodzimy do:Ustawienia->Ustawienia sieci->Ustawienia połączenia internetowegoMetoda ustawiania: Niestandardowa ->Połączenie przewodowe ->Ustawienia ręczne ->Autowykrywanie ->Ręcznie ->Adres IP: 192.168.0.1Maska podsieci: 255.255.255.0Router domyślny 1.0.0.0Podstawowy serwer DNS: 1.0.0.0Dodatkowy serwer DNS: 0.0.0.0Automatycznie ->Nie używaj ->Włącz ->Zatwierdzamy wszystko klikając X.
Teraz przechodzimy do multimana i odpalamy serwer FTP. Z konsolą łączymy się za pomocą dowolnego klienta FTP na PC. Przy łączeniu wpisujemy adres: 192.168.0.1
Jeżeli ktoś ma jakieś problemy lub czegoś nie rozumie polecam zobaczenie tego filmu. Jest na nim krok po kroku przedstawiona konfiguracja PC i PS3 oraz łączenie się z konsolą prze program FilleZilla.
[video=youtube][/video]
UWAGA!Zgodnie z ustawą Dz.U.1994 Nr 24 poz.83 o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabraniam kategorycznie na kopiowanie w/w poradnika bez mojej pisemnej zgody. Każda próba kopiowania, udostępniania zakończy się skierowaniem sprawy do odpowiedniego organu rządowego
.