Forum - Serwis i naprawa konsol PS3 PS4 XBOX360 XBOXONE

Full Version: Jak i gdzie przenosić backupy gier
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Aby cokolwiek przenieść musimy być połączeni przez FTP z naszą konsolą. Nie wiesz jak to robić? Zobacz lub .
Gdy już będziemy połączeni z naszą konsolą musimy przejść do:
/dev_hdd0/GAMES
To właśnie do tego folderu będziemy wrzucać nasze wszystkie gry. Gdy już backup się prześle w multimanie wystarczy tylko odświeżyć listę gier. Gdy pierwszy raz uruchomisz backup zobaczysz informację, że trwa weryfikowanie plików gry. Nie należy się tym przejmować. "Ta operacja będzie wykonywana tylko raz".
Poradnik ten nie ma zamiaru zachęcać do piratctwa i rozpowszechniania kopii gier.
[video=youtube][/video]
UWAGA!Zgodnie z ustawą Dz.U.1994 Nr 24 poz.83 o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabraniam kategorycznie na kopiowanie w/w poradnika bez mojej pisemnej zgody. Każda próba kopiowania, udostępniania zakończy się skierowaniem sprawy do odpowiedniego organu rządowego
.