Forum - Serwis i naprawa konsol PS3 PS4 XBOX360 XBOXONE

Full Version: Powrót do OFW po downgrade
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Czy powrót do OFW po "profesjonalnym" downgrade wymusza w przyszłości ponowne użycie programatora celem przeróbki ?
Tak, będziesz musiał jeszcze raz zlecić downgrade.