Forum - Serwis i naprawa konsol PS3 PS4 XBOX360 XBOXONE

Full Version: Zlecenie naprawy a zlecenie downgrade'u
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam,Jak mam "opisać" w zleceniu naprawy, jeśli chciałbym aby tą "naprawą" był downgrade ? Uśmiech
Opis usterki : Aktualizacja oprogramowania. Proszę o wgranie oprogramowania OFW 3.55 SONY. Okoliczności usterki : Podczas grania.