Forum - Serwis i naprawa konsol PS3 PS4 XBOX360 XBOXONE

Full Version: Połączenie FTP PS3 ->ROUTER-> PC
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witajcie,Przedstawię krótki opis w jaki sposób należy się połączyć z konsolą PS3 za pośrednictwem sieci jakie należy spełnić :1. Konsola PS3 z CFW (dowolny, najlepiej najnowsze Rogero 4.46)2. Zainstalowany Multiman (najnowsza wersja)3. Uruchomiony Multmian + aktywna usługa FTP (w opcjach domyślnie włączona)4. Router komputerowy (do wyboru do koloru, ważne aby obsługiwał DHCP, czyli automatyczne przyznawanie adresu IP w podpiętych urządzeniach).5. Kabel ethernetowy zakończony wtykiem męskim RJ45Konfiguracja konsoli PS3.1. Należy udać się do ustawień konsoli czyli : Ustawienia2. Ustawienia sieci3. Ustawienia połączenia internetowego (wcisnąć X aby OK)4. Wybierz motodę ustawiania : Niestandardowe -> 5. Wybierz metodę połączenia : Połączenie przewodowe ->6. Wybierz tryb działania urz. sieciowego : Autowykrywanie ->7. Ustawienia adres IP : Automatycznie -> 8. Ustaw nazwę hosta DHCP : Nie ustawiaj ->9. Ustawienia serwera DNS : Automatycznie ->10. MTU : Automatycznie -> 11. Serwer proxy : Nie używaj -> 12. UPnP : Włącz -> 13. Lista ustawień (naciśnij przycisk X aby zapisać ustawienia)14. Zapis ukończony (naciśnij przycisk X aby "Testuj połączenie")Wyskoczy Test połączenia internetowego w którym najważniejsza rzecz jaka nas interesuje to Uzyskaj adres IP : Powodzenie <- ten warunek musi zostać spełniony. Pozostałe opcje typu Połączenie internetowe, PlayStation Network mogą być Niedostępne.Wciskamy przycisk O ("kółko" na padzie) i uruchamiamy Multmiana z zakładki GRA w menu głównym konsoli PS3.Kolejny krok to odczytanie adres IP jaki zostanie wyświetlony w Multimanie (należy go zapamiętać /zapisać na karteczkę etc).UWAGA!Zgodnie z ustawą Dz.U.1994 Nr 24 poz.83 o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabraniam kategorycznie na kopiowanie w/w poradnika bez mojej pisemnej zgody. Każda próba kopiowania, udostępniania zakończy się skierowaniem sprawy do odpowiedniego organu rządowego.